Europejski Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy

baner informacyjny
W dniach 23-29.01 obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem Szyjki Macicy.
Przyczyną zachorowalności na raka szyjki macicy jest najczęściej wirus HPV.
Wcześnie zdiagnozowany rak szyjki macicy jest wyleczalny w 99% przypadków. Nieleczony lub zbyt późno wykryty może prowadzić do śmierci.
Regularne badania profilaktyczne powinny zatem stanowić podstawę działania każdej kobiety.
Nowotwór szyjki macicy to niejedyny nowotwór z grupy nowotworów ginekologicznych. Do tej grupy zaliczamy również raka piersi oraz raka jajnika.
Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów rocznie diagnozę nowotworu ginekologicznego otrzymuje ok 14 % Polek. Wiedząc, że jesteśmy nosicielami „uszkodzonego” genu zwiększamy znacząco szybszą na szybsze leczenie, a jednocześnie na dłuższe życie .
Wraz z Instytutem Diagnostyki Molekularnej Diagmol Sp.z.o.o. oferujemy pacjentom najnowsze i najszersze badania genetyczne w celu diagnostyki nowotworów m.in.:
  • Badanie WES – spersonalizowna bioinformatyczna analiza, obejmująca podłoże genetyczne rozwoju nowotworów piersi, jajnika i macicy. Jest to obecnie najbardziej dokładne badanie pozwalające na oszacowanie ryzyka rozwoju tych nowotworów. Czas oczekiwania na wynik to ok tylko do 4 tygodnie.
  • Trucheck Intelli – nieinwazyjne badanie krwi do wykrywania nowotworów u osób bezobjawowych. Diagnostyka wykrywa komórki nowotworowe i miejsce pochodzenia na bardzo wczesnym etapie choroby. Badanie to dotyczy 70 nowotworów guzów litych (m.in. nowotworów ginekologicznych). Czas oczekiwania na wynik to zaledwie 14 dni. Badanie rekomendowane osobom o podwyższonym ryzyku zachorowalności na nowotwór oraz pacjentom bez obciążeń genetycznych chcących szybko i kompleksowo się przebadać.
  • Exacta – badanie dla pacjentów z zaawansowanymi lub trudnymi do leczenia nowotworami, zwłaszcza gdy nowotwór nie reaguje na leczenie. Analizie są poddawane miliony danych na poziomie molekularnym i funkcjonalnym aby ujawnić dobór najlepszej terapii, wskazać zagrożenia oraz słabe strony dotychczasowego leczenia. Exacta to obecnie najbardziej zaawansowane na świecie profilowanie nowotworu dla ustalenia indywidualnego leczenia przeciwnowotworowego. Stworzony przez ekspertów, udowodniony klinicznie. Wynik badaniapomaga lekarzom w podejmowaniu bardziej skutecznych, ratujących życie decyzji dotyczących leczenia. Czas oczekiwania na wynik to tylko 14 dni.
Wynik badania zawsze jest konsultowany z genetykiem klinicznym – BEZ DODATKOWYCH OPŁAT.

Masz pytania dotyczące badań genetycznych? Zadzwoń a my umówimy Cię na bezpłatną konsultację genetyczną w celu doboru najlepszego badania.

Scroll to Top