doctor, team, medicine-2568481.jpg

Zespół lekarski

Gabinety Cukrowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka tworzą lekarze specjaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe, potwierdzone stosownymi certyfikatami i dyplomami.

Ginekologia

dr n. med.

Marek Bilar

ginekolog - położnik

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w 1998 roku.

Od 1999 roku był uczestnikiem studium doktoranckiego w Klinice Patologii Ciąży i Porodu, przemianowanej później na Klinikę Medycyny Matczyno-Płodowej PUM.

W 2002 roku obronił pracę doktorską pt. „Ewolucja wskazań do cięcia cesarskiego w latach 1991-2000 w materiale Kliniki Patologii Ciąży i Porodu IPG PAM w Szczecinie”.

Od 2002 do 2010 roku był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Kliniki Medycyny Matczyno – Płodowej i Ginekologii Katedry Położnictwa i Ginekologii PUM w Szczecinie.

W 2007 roku zdał egzamin specjalizacyjny i uzyskał tytułu specjalisty z zakresu położnictwa i ginekologii. Wielokrotnie nagradzany przez JM Rektora PUM za osiągnięcia naukowe z dziedziny położnictwa, autor wielu publikacji naukowych z dziedziny położnictwa i ginekologii.

Przez 11 lat pracy w Oddziale Położnictwa i Ginekologii SPS ZOZ ZDROJE w Szczecinie doskonalił umiejętności z zakresu patologii ciąży i porodu oraz operacji ginekologicznych.

lek. med.

Barbara Maziakowska

ginekolog - położnik

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej.

W 2007r. uzyskała prawo wykonania zawodu z wyróżnieniem za najlepiej zdany Lekarski Egzamin Państwowy.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie położnictwa i ginekologii odbyła w SPS ZOZ „Zdroje” otrzymując w 2016r. tytuł specjalisty.

W latach 2018 – 2020 pracowała w Klinice Położnictwa Perinatologii i Ginekologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi, uzyskując w 2020r. tytuł specjalisty w dziedzinie perinatologii (medycyny matczyno – płodowej).

Pani doktor jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Posiada liczne certyfikaty kompetencji z zakresu ultrasonografii: Sekcji Ultrasonografii PTGiP, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz Fetal Medicine Foundation.

Na co dzień zajmuje się szeroko pojęta profilaktyką, leczeniem chorób kobiecych, prowadzeniem ciąży fizjologicznej oraz powikłanej, precyzyjną diagnostyką ultrasonograficzną w tym badaniami prenatalnymi.

Szczególnym zainteresowaniem darzy również zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej.

dr n. med.

Krzysztof Mędrek

ginekolog - położnik

Specjalista ginekologii i położnictwa – doświadczony ultrasonografista.

Tytuł specjalisty uzyskał w 2013r. W tym samym roku obronił doktorat i uzyskał certyfikat echokardiografii płodowej PTU. Założyciel Poradnii Diagnostyki Prenatalnej PREDIAG i  współzałożyciel Poradnia Diagnostyki Prenatalnej Diagen-Prediag.

Autor i współautor wielu artykułów naukowych z zakresu genetyki i diagnostyki prenatalnej, posiadający liczne certyfikaty potwierdzające jego umiejętności w zakresie ultrasonografii, diagnostyki prenatalnej, echokardiografii płodowej, diagnostyki inwazyjnej, w tym Fetal Medicine Foundation.

Bierze czynny udział w kursach i warsztatach z zakresu diagnostyki prenatalnej, także jako wykładowca.

Na co dzień zajmuje się przede wszystkim diagnostyką prenatalną, opieką nad ciężarną i chorobami kobiecymi.

Specjalizuje się w diagnostyce wad, echokardiografii płodu i diagnostyce inwazyjnej. Wykonał kilkadziesiąt tysięcy badań prenatalnych, działając na tym polu od blisko 20 lat.

dr n. med.

Anna Moskalonek

ginekolog - położnik

Pomorski Uniwersytet Medyczny ukończyła w roku 2010. Szkolenie specjalizacyjne odbyła w SPSK2 PUM. Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Aktualnie przygotowuje się do obrony tytułu doktorskiego.

Stawia na ciągły rozwój i samokształcenie, dlatego aktywnie uczestniczy w kursach i szkoleniach specjalistycznych na terenie kraju oraz zagranicą.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology).

Na co dzień w Gabinety Cukrowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka świadczy usługi z zakresu położnictwa i ginekologii, w tym ginekologii estetycznej. Szczególną uwagę poświęca również kobietom ciężarnym, każdej pacjentce oferując indywidualne i holistyczne podejście.

Interna

lek. med.

Marta Gazdowska

alergolog

W 2007 r ukończyła studia na wydziale lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W latach 2009 – 2015 odbywała staż specjalizacyjny w Oddziale Alergologii SPSZOZ „Zdroje”. Następnie rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne z alergologii realizowane w SPSK2 w Szczecinie, gdzie zdobywała również doświadczenie w diagnostyce i leczeniu dorosłych pacjentów z chorobami alergicznymi.

 

W 2018 r uzyskała tytuł specjalisty alergologii. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem m.in. alergicznego nieżytu nosa, astmy oskrzelowej, atopowego zapalenia skóry, alergii pokarmowej, immunoterapią alergenową, leczeniem biologicznym ciężkiej astmy oskrzelowej. W kręgu zainteresowań są nowe metody diagnostyczne w alergologii-diagnostyka molekularna. Swoją wiedzę pogłębia uczestnicząc w kursach i szkoleniach dotyczących m.in. immunoterapii alergenowej, leczenia biologicznego chorób alergicznych, udział w konferencjach naukowych -polskich i międzynarodowych. Jeste wykładowcą Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (aktualnie pełnię funkcję sekretarza o/zachodniopomorskiego PTA), European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI).

dr n. med.

Agnieszka Niemiec

internista, diabetolog

Pani Doktor jest absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych oraz diabetologii odbywała w Szczecinie.

Do 2019 pracowała w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Szczecinie-Policach. W 2019 również uzyskała tytuł specjalisty w zakresie diabetologii oraz stopień doktora nauk medycznych.

Dr n. med. Agnieszka Niemiec na co dzień pracuje z osobami dorosłymi. W pracy z pacjentami diabetologicznymi stara się każdego chorego traktować indywidualnie. Sprawuje kompleksową opiekę nad pacjentami ze wszystkimi typami cukrzycy, stanami przedcukrzycowymi i insulinoopornością oraz otyłością.

Posiada duże doświadczenie w przygotowaniu metabolicznym do planowanej ciąży oraz prowadzeniu pacjentek z cukrzycą ciążową.

Przyjmuje także pacjentów anglojęzycznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w zakresie leczenia przy pomocy osobistych pomp insulinowych. Poszerza wiedzę w oparciu o bieżącą literaturę, konferencje naukowe.

Interesuje się nowoczesnym leczeniem i kontrolą cukrzycy oraz ultrasonografią.

Pediatria

dr n. med.

Paulina Dworak

pediatra, immunolog

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (aktualnie Pomorski Uniwersytet Medyczny).

Od 2004 roku związana z Kliniką Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, od 2017 roku z Kliniką Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej i Poradnią Immunologiczną SPSK1 w Szczecinie.

W 2009 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, dyplom specjalisty pediatry w 2011 roku, a immunologa klinicznego w 2016 roku (umiejętności zdobywała m. in. w Klinice Immunologii IP- Centrum Zdrowia Dziecka i Klinice Immunologii, Transplanotologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie). Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiej Grupy Roboczej ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności. Swoją wiedzę pogłębia śledząc na bieżąco literaturę naukową oraz uczestnicząc w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach oraz warsztatach pediatrycznych i immunologicznych.

W swojej pracy zajmuje się m. in. zaburzeniami układu immunologicznego, w tym diagnostyką i leczeniem pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem niedoborów odporności, zespołów autozapalnych, neutropenii. Układa także indywidualne kalendarze szczepień.

lek. med.

Marta Gazdowska

pediatra, alergolog

W 2007 r ukończyła studia na wydziale lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W latach 2009 – 2015 odbywała staż specjalizacyjny w Oddziale I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii SPSZOZ „Zdroje”, zakończony uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie pediatrii. Następnie rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne z alergologii realizowane w SPSK2 w Szczecinie, gdzie dalej opiekowała się małymi pacjentami oraz zdobywała również doświadczenie w diagnostyce i leczeniu dorosłych pacjentów z chorobami alergicznymi.

 

W 2018 r uzyskała tytuł specjalisty alergologii. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem m.in. alergicznego nieżytu nosa, astmy oskrzelowej, atopowego zapalenia skóry, alergii pokarmowej, immunoterapią alergenową, leczeniem biologicznym ciężkiej astmy oskrzelowej. W kręgu zainteresowań są nowe metody diagnostyczne w alergologii-diagnostyka molekularna. Swoją wiedzę pogłębia uczestnicząc w kursach i szkoleniach dotyczących m.in. immunoterapii alergenowej, leczenia biologicznego chorób alergicznych, udział w konferencjach naukowych -polskich i międzynarodowych. Jeste wykładowcą Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (aktualnie pełnię funkcję sekretarza o/zachodniopomorskiego PTA), European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI).

agata jankowska
dr n. med.

Agata Jankowska

pediatra, kardiolog dziecięcy, neonatolog

Dr n. med. Agata Jankowska studia medyczne ukończyła w 2000r. na wydziale lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Z pediatrią związana od 3-go roku studiów.

W 2005 roku obroniła pracę doktorską w temacie cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży.

W 2007 roku uzyskała tytuł specjalisty z zakresu pediatrii. Doświadczenie i wiedzę zdobywała w szpitalu Bellevue na Teneryfie.

W 2017r. uzyskała tytuł specjalisty z neonatologii. Jest asystentem w Klinice Patologii Noworodka PUM w Szczecinie.

W 2023r. uzyskała tytuł specjalisty z zakresu kardiologii dziecięcej.

Pani dr n. med. Agata Jankowska na co dzień sprawuje opieką nad najmłodszymi pacjentami, szczególnie wcześniakami oraz dziećmi ze schorzeniami kardiologicznymi.

lek. med.

Anna Korlatowicz-Bilar

pediatra, gastroenterolog

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Wydział Lekarski. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie pediatrii odbyła w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Szczecinie. Dyplom specjalisty pediatry uzyskała w 2007 r.

Od 2007 roku związana z Oddziałem Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii, początkowo Szpitala Dziecięcego przy ul. Wojciecha w Szczecinie, następnie w ramach Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZOZ ”Zdroje”, przy ul. Mącznej w Szczecinie.

Umiejętności w zakresie gastroenterologii w latach 2011-2013 zdobywała w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Posiada specjalizację z gastroenterologii, a także dyplom umiejętności wykonywania badań endoskopowych przewodu pokarmowego wydany przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii.

W 2011 roku ukończyła szkolenie Żywienie Pozajelitowe i Dojelitowe w warunkach domowych, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.

W 2016 roku odbyła kurs, prowadzony przez Sandhill Scientific w Denver, w zakresie badań czynnościowych przewodu pokarmowego (pH-metria, pH-imedancja, manometria przełyku i anorektalna wysokiej rozdzielczości). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrii, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci. W codziennej pracy zajmuje się dzieckiem zdrowym, od urodzenia do 18. roku życia, chorobami wieku dziecięcego oraz chorobami przewodu pokarmowego, wątroby, trzustki, alergią pokarmową, żywieniem dzieci zdrowych i chorych, zaburzeniami karmienia.

Od 2022r bierze udział w badaniach klinicznych, które dotyczą chorób zapalnych jelit, takich jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna.

W swojej praktyce ściśle współpracuje z dietetykiem klinicznym, fizjoterapeutami, w tym osteopatami oraz neurologopedami.

lek. med.

Marta Ogrodowska

pediatra, gastroenterolog dziecięcy

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie- kierunek lekarski. Staż podyplomowy odbyła w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr w Szczecinie.

Szkolenie specjalizacyjne z pediatrii odbyła w latach 2007- 2014 W Oddziale Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii Szpitala Dziecięcego przy ul. Św. Wojciecha.

W 2014 roku rozpoczęła specjalizację z gastroenterologii dziecięcej, którą realizowała pracując w Klinice Gastroenterologii i Reumatologii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznych ZOZ ”Zdroje do 2018 roku. W czerwcu 2016 roku odbyła kurs manometrii przewodu pokarmowego Sandhill Scientific w Denver USA.

gabinety cukrowa logo
lek. med.

Maria Szałkowska

pediatra, reumatolog

Doświadczony, z ponad 40-letnim stażem, lekarz specjalista, zajmujący się diagnostyką oraz leczeniem schorzeń z zakresu reumatologii dziecięcej.

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny), Wydział Lekarski. Posiada specjalizację z pediatrii oraz specjalizację z reumatologii (2000r.).

Od początku aktywności zawodowej związana z Oddziałem Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii, początkowo Szpitala Dziecięcego przy ul. Wojciecha w Szczecinie, następnie w ramach Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZOZ ”Zdroje”, przy ul. Mącznej w Szczecinie.

Jest twórcą pełnej opieki reumatologicznej dla dzieci w zakresie leczenia szpitalnego. Jako pierwsza wprowadzała u pacjentów leczenie biologiczne. Lekarz z ogromnymi kompetencjami, popartymi latami pracy z dzieckiem chorym na schorzenia reumatologiczne. Posiada certyfikat umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych układu ruchu. Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Reumatologii.

dr n. med.

Justyna Szmit-Domagalska

pediatra, endokrynolog

Doświadczony, z 25-letnim stażem, lekarz specjalista, zajmujący się diagnostyką oraz leczeniem schorzeń z zakresu endokrynologii dziecięcej. Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny), Wydział Lekarski. Posiada specjalizację I i II stopnia z pediatrii, specjalizację z endokrynologii (2012r.) oraz z endokrynologii i diabetologii dziecięcej (2016r.). W 2017r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską: „Wpływ polimorfizmu d3 receptora hormonu wzrostu (d3GHR) na efekt terapeutyczny substytucji hormonalnej u dzieci z izolowanym deficytem hormonu wzrostu w regionie zachodniopomorskim”.

Od początku aktywności zawodowej związana z Kliniką Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku rozwojowego PUM SPSP 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie. Pracę kliniczną łączy z działalnością dydaktyczną i naukową. Jest autorem i współautorem prac naukowych, przedstawianych na konferencjach lub publikowanych w czasopismach medycznych polskich i zagranicznych. Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.

lek.med Joanna-Świdzińska
lek. med.

Joanna Świdzińska

pediatra

Studia medyczne ukończyła z wyróżnieniem w 2015 roku na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Po odbyciu rocznego stażu podyplomowego, rozpoczęła rezydenturę z pediatrii w SPS ZOZ Zdroje w Oddziale Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii Dziecięcej.

Egzamin specjalizacyjny zdała w 2023r. z wynikiem plasującym doktor w pierwszej dziesiątce, spośród ponad 200 zdających osób.

Ciekawa świata i swoich małych pacjentów, nieustanie pogłębiająca swoją wiedzę. Członkini Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

dr n. med.

Anna Żakowska-Żych

pediatra, nefrolog

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej (aktualnie Pomorski Uniwersytet Medyczny), którą ukończyła w 2005 roku. Początkowo związana zawodowo z Kliniką Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SPSK nr 1 w Szczecinie.

Egzamin specjalizacyjny z Pediatrii zdała w 2012 roku. Od tego czasu pracuje w SPS ZOZ Zdroje, aktualnie w Klinice Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć.

W 2015 roku uzyskała tytuł dr n. med. z zakresu nefrologii dziecięcej.

Od 2017 roku posiada specjalizację z Nefrologii Dziecięcej. Na co dzień zajmuję się pacjentami z zakażeniami układu moczowego, wadami układu moczowego, zaburzeniami mikcji takimi jak częstomocz, moczenie dzienne i nocne, nadciśnieniem tętniczym oraz kłębuszkowymi zapaleniami nerek.

lek. med.

Sebastian Woźniak

pediatra, hematolog, onkolog dziecięcy

Pan Doktor Sebastian Woźniak jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Wydział Lekarski (1992-1998). Szkolenie specjalizacyjne odbył w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Szczecinie (1998-1999).

Studium doktoranckie odbył w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SPSK Nr 1 w 2000r.

W 2005-2006 odbył praktykę pediatryczną w Oddziale Dziecięcym w St. Mary’s Hospital w Newport na Isle of Wight 2005-2006. Specjalizację z pediatrii uzyskał w 2009r., z onkologii i hematologii dziecięcej 2015r.

Od października 2000r związany z Kliniką Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SPSK Nr 1 w Szczecinie, następnie od czerwca 2017r z Kliniką Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej SPSK Nr 1. Od 2015 r pracuje w Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci, od 2023r jako kierownik medyczny placówki. Konsultant medyczny w Fundacji Mam Marzenie.

Dwukrotnie wyróżniony został Odznaką Honorową Gryfa Pomorskiego, a w 2017r. uzyskał tytuł pediatry roku w konkursie Hipokrates.

Współpracował z Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty, jako twórca programów edukacyjnych dla rodziców, dotyczących zdrowia dzieci.

Radiologia

dr n. med.

Ewa Gabrysz-Trybek

specjalista radiolog

Studia medyczne ukończyła w 2005 roku na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Po odbyciu rocznego stażu podyplomowego, rozpoczęła rezydenturę w SPSK nr 1 w Szczecinie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, prowadząc jednocześnie zajęcia dydaktyczne ze studentami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Specjalizację w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej ukończyła w 2014 roku, po zakończeniu której kontynuuje pracę w SPSK nr 1 w Szczecinie. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2019 roku.

Współautorka publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce obrazowej dzieci i dorosłych, w szczególności chorób onkologicznych. Poszerzając swoją wiedzę i umiejętności, bierze udział w wielu kursach, kongresach oraz zjazdach naukowych.

lek. med.

Małgorzata Rutkowska

specjalista radiolog

Studia medyczne ukończyła w 2005 roku na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Po odbyciu rocznego stażu podyplomowego rozpoczęła rezydenturę z radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowe Wojewódzkiego SPWSZ w Szczecinie.

W latach 2011-2018 pracowała w Zakładzie Radiologii Szpitala Dziecięcego przy ul. Wojciecha w Szczecinie , gdzie zdobywała wiedzę w zakresie radiologii pediatrycznej.

Specjalizację z Radiologii ukończyła w 2014 roku. Od 2016 pracuje w Klinice Patologii Noworodka SPSK nr 2 w Szczecinie oraz Zakładzie Radiologii SPSZOZ Zdroje w Szczecinie, gdzie zajmuje się głównie diagnostyka pacjentów pediatrycznych.

Pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach i warsztatach radiologicznych.

Scroll to Top