doctor, team, medicine-2568481.jpg

Zespół lekarski

Gabinety Cukrowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka tworzą lekarze specjaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe, potwierdzone stosownymi certyfikatami i dyplomami.

Ginekologia

dr n. med.

Marek Bilar

ginekolog - położnik

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w 1998 roku.

Od 1999 roku był uczestnikiem studium doktoranckiego w Klinice Patologii Ciąży i Porodu, przemianowanej później na Klinikę Medycyny Matczyno-Płodowej PUM.

W 2002 roku obronił pracę doktorską pt. „Ewolucja wskazań do cięcia cesarskiego w latach 1991-2000 w materiale Kliniki Patologii Ciąży i Porodu IPG PAM w Szczecinie”.

Od 2002 do 2010 roku był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Kliniki Medycyny Matczyno – Płodowej i Ginekologii Katedry Położnictwa i Ginekologii PUM w Szczecinie.

W 2007 roku zdał egzamin specjalizacyjny i uzyskał tytułu specjalisty z zakresu położnictwa i ginekologii. Wielokrotnie nagradzany przez JM Rektora PUM za osiągnięcia naukowe z dziedziny położnictwa, autor wielu publikacji naukowych z dziedziny położnictwa i ginekologii.

Przez 11 lat pracy w Oddziale Położnictwa i Ginekologii SPS ZOZ ZDROJE w Szczecinie doskonalił umiejętności z zakresu patologii ciąży i porodu oraz operacji ginekologicznych.

lek. med.

Barbara Maziakowska

ginekolog - położnik

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej.

W 2007r. uzyskała prawo wykonania zawodu z wyróżnieniem za najlepiej zdany Lekarski Egzamin Państwowy.

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie położnictwa i ginekologii odbyła w SPS ZOZ „Zdroje” otrzymując w 2016r. tytuł specjalisty.

W latach 2018 – 2020 pracowała w Klinice Położnictwa Perinatologii i Ginekologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polski w Łodzi, uzyskując w 2020r. tytuł specjalisty w dziedzinie perinatologii (medycyny matczyno – płodowej).

Pani doktor jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Posiada liczne certyfikaty kompetencji z zakresu ultrasonografii: Sekcji Ultrasonografii PTGiP, Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz Fetal Medicine Foundation.

Na co dzień zajmuje się szeroko pojęta profilaktyką, leczeniem chorób kobiecych, prowadzeniem ciąży fizjologicznej oraz powikłanej, precyzyjną diagnostyką ultrasonograficzną w tym badaniami prenatalnymi.

Szczególnym zainteresowaniem darzy również zabiegi z zakresu ginekologii estetycznej.

dr n. med.

Krzysztof Mędrek

ginekolog - położnik

Specjalista ginekologii i położnictwa – doświadczony ultrasonografista.

Tytuł specjalisty uzyskał w 2013r. W tym samym roku obronił doktorat i uzyskał certyfikat echokardiografii płodowej PTU. Założyciel Poradnii Diagnostyki Prenatalnej PREDIAG i  współzałożyciel Poradnia Diagnostyki Prenatalnej Diagen-Prediag.

Autor i współautor wielu artykułów naukowych z zakresu genetyki i diagnostyki prenatalnej, posiadający liczne certyfikaty potwierdzające jego umiejętności w zakresie ultrasonografii, diagnostyki prenatalnej, echokardiografii płodowej, diagnostyki inwazyjnej, w tym Fetal Medicine Foundation.

Bierze czynny udział w kursach i warsztatach z zakresu diagnostyki prenatalnej, także jako wykładowca.

Na co dzień zajmuje się przede wszystkim diagnostyką prenatalną, opieką nad ciężarną i chorobami kobiecymi.

Specjalizuje się w diagnostyce wad, echokardiografii płodu i diagnostyce inwazyjnej. Wykonał kilkadziesiąt tysięcy badań prenatalnych, działając na tym polu od blisko 20 lat.

dr n. med.

Anna Moskalonek

ginekolog - położnik

Pomorski Uniwersytet Medyczny ukończyła w roku 2010. Szkolenie specjalizacyjne odbyła w SPSK2 PUM. Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Aktualnie przygotowuje się do obrony tytułu doktorskiego.

Stawia na ciągły rozwój i samokształcenie, dlatego aktywnie uczestniczy w kursach i szkoleniach specjalistycznych na terenie kraju oraz zagranicą.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology).

Na co dzień w Gabinety Cukrowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka świadczy usługi z zakresu położnictwa i ginekologii, w tym ginekologii estetycznej. Szczególną uwagę poświęca również kobietom ciężarnym, każdej pacjentce oferując indywidualne i holistyczne podejście.

Interna

lek. med.

Marta Gazdowska

alergolog

W 2007 r ukończyła studia na wydziale lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W latach 2009 – 2015 odbywała staż specjalizacyjny w Oddziale Alergologii SPSZOZ „Zdroje”. Następnie rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne z alergologii realizowane w SPSK2 w Szczecinie, gdzie zdobywała również doświadczenie w diagnostyce i leczeniu dorosłych pacjentów z chorobami alergicznymi.

 

W 2018 r uzyskała tytuł specjalisty alergologii. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem m.in. alergicznego nieżytu nosa, astmy oskrzelowej, atopowego zapalenia skóry, alergii pokarmowej, immunoterapią alergenową, leczeniem biologicznym ciężkiej astmy oskrzelowej. W kręgu zainteresowań są nowe metody diagnostyczne w alergologii-diagnostyka molekularna. Swoją wiedzę pogłębia uczestnicząc w kursach i szkoleniach dotyczących m.in. immunoterapii alergenowej, leczenia biologicznego chorób alergicznych, udział w konferencjach naukowych -polskich i międzynarodowych. Jeste wykładowcą Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (aktualnie pełnię funkcję sekretarza o/zachodniopomorskiego PTA), European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI).

dr n. med.

Agnieszka Niemiec

internista, diabetolog

Pani Doktor jest absolwentką Akademii Medycznej w Poznaniu. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych oraz diabetologii odbywała w Szczecinie.

Do 2019 pracowała w Klinice Diabetologii i Chorób Wewnętrznych w Szczecinie-Policach. W 2019 również uzyskała tytuł specjalisty w zakresie diabetologii oraz stopień doktora nauk medycznych.

Dr n. med. Agnieszka Niemiec na co dzień pracuje z osobami dorosłymi. W pracy z pacjentami diabetologicznymi stara się każdego chorego traktować indywidualnie. Sprawuje kompleksową opiekę nad pacjentami ze wszystkimi typami cukrzycy, stanami przedcukrzycowymi i insulinoopornością oraz otyłością.

Posiada duże doświadczenie w przygotowaniu metabolicznym do planowanej ciąży oraz prowadzeniu pacjentek z cukrzycą ciążową.

Przyjmuje także pacjentów anglojęzycznych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w zakresie leczenia przy pomocy osobistych pomp insulinowych. Poszerza wiedzę w oparciu o bieżącą literaturę, konferencje naukowe.

Interesuje się nowoczesnym leczeniem i kontrolą cukrzycy oraz ultrasonografią.

Pediatria

dr n. med.

Paulina Dworak

pediatra, immunolog

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (aktualnie Pomorski Uniwersytet Medyczny).

Od 2004 roku związana z Kliniką Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, od 2017 roku z Kliniką Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej i Poradnią Immunologiczną SPSK1 w Szczecinie.

W 2009 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, dyplom specjalisty pediatry w 2011 roku, a immunologa klinicznego w 2016 roku (umiejętności zdobywała m. in. w Klinice Immunologii IP- Centrum Zdrowia Dziecka i Klinice Immunologii, Transplanotologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie). Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiej Grupy Roboczej ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności. Swoją wiedzę pogłębia śledząc na bieżąco literaturę naukową oraz uczestnicząc w ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach oraz warsztatach pediatrycznych i immunologicznych.

W swojej pracy zajmuje się m. in. zaburzeniami układu immunologicznego, w tym diagnostyką i leczeniem pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem niedoborów odporności, zespołów autozapalnych, neutropenii. Układa także indywidualne kalendarze szczepień.

lek. med.

Marta Gazdowska

pediatra, alergolog

W 2007 r ukończyła studia na wydziale lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W latach 2009 – 2015 odbywała staż specjalizacyjny w Oddziale I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii SPSZOZ „Zdroje”, zakończony uzyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie pediatrii. Następnie rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne z alergologii realizowane w SPSK2 w Szczecinie, gdzie dalej opiekowała się małymi pacjentami oraz zdobywała również doświadczenie w diagnostyce i leczeniu dorosłych pacjentów z chorobami alergicznymi.

 

W 2018 r uzyskała tytuł specjalisty alergologii. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem m.in. alergicznego nieżytu nosa, astmy oskrzelowej, atopowego zapalenia skóry, alergii pokarmowej, immunoterapią alergenową, leczeniem biologicznym ciężkiej astmy oskrzelowej. W kręgu zainteresowań są nowe metody diagnostyczne w alergologii-diagnostyka molekularna. Swoją wiedzę pogłębia uczestnicząc w kursach i szkoleniach dotyczących m.in. immunoterapii alergenowej, leczenia biologicznego chorób alergicznych, udział w konferencjach naukowych -polskich i międzynarodowych. Jeste wykładowcą Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego (aktualnie pełnię funkcję sekretarza o/zachodniopomorskiego PTA), European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI).

agata jankowska
dr n. med.

Agata Jankowska

pediatra, kardiolog dziecięcy, neonatolog

Dr n. med. Agata Jankowska studia medyczne ukończyła w 2000r. na wydziale lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Z pediatrią związana od 3-go roku studiów.

W 2005 roku obroniła pracę doktorską w temacie cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży.

W 2007 roku uzyskała tytuł specjalisty z zakresu pediatrii. Doświadczenie i wiedzę zdobywała w szpitalu Bellevue na Teneryfie.

W 2017r. uzyskała tytuł specjalisty z neonatologii. Jest asystentem w Klinice Patologii Noworodka PUM w Szczecinie.

W 2023r. uzyskała tytuł specjalisty z zakresu kardiologii dziecięcej.

Pani dr n. med. Agata Jankowska na co dzień sprawuje opieką nad najmłodszymi pacjentami, szczególnie wcześniakami oraz dziećmi ze schorzeniami kardiologicznymi.

lek. med.

Anna Korlatowicz-Bilar

pediatra, gastroenterolog

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Wydział Lekarski. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie pediatrii odbyła w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Szczecinie. Dyplom specjalisty pediatry uzyskała w 2007 r.

Od 2007 roku związana z Oddziałem Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii, początkowo Szpitala Dziecięcego przy ul. Wojciecha w Szczecinie, następnie w ramach Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZOZ ”Zdroje”, przy ul. Mącznej w Szczecinie.

Umiejętności w zakresie gastroenterologii w latach 2011-2013 zdobywała w Klinice Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Posiada specjalizację z gastroenterologii, a także dyplom umiejętności wykonywania badań endoskopowych przewodu pokarmowego wydany przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii.

W 2011 roku ukończyła szkolenie Żywienie Pozajelitowe i Dojelitowe w warunkach domowych, zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.

W 2016 roku odbyła kurs, prowadzony przez Sandhill Scientific w Denver, w zakresie badań czynnościowych przewodu pokarmowego (pH-metria, pH-imedancja, manometria przełyku i anorektalna wysokiej rozdzielczości). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrii, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego Dzieci. W codziennej pracy zajmuje się dzieckiem zdrowym, od urodzenia do 18. roku życia, chorobami wieku dziecięcego oraz chorobami przewodu pokarmowego, wątroby, trzustki, alergią pokarmową, żywieniem dzieci zdrowych i chorych, zaburzeniami karmienia.

Od 2022r bierze udział w badaniach klinicznych, które dotyczą chorób zapalnych jelit, takich jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna.

W swojej praktyce ściśle współpracuje z dietetykiem klinicznym, fizjoterapeutami, w tym osteopatami oraz neurologopedami.

lek. med.

Marta Ogrodowska

pediatra, gastroenterolog dziecięcy

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie- kierunek lekarski. Staż podyplomowy odbyła w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr w Szczecinie.

Szkolenie specjalizacyjne z pediatrii odbyła w latach 2007- 2014 W Oddziale Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii Szpitala Dziecięcego przy ul. Św. Wojciecha.

W 2014 roku rozpoczęła specjalizację z gastroenterologii dziecięcej, którą realizowała pracując w Klinice Gastroenterologii i Reumatologii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznych ZOZ ”Zdroje do 2018 roku. W czerwcu 2016 roku odbyła kurs manometrii przewodu pokarmowego Sandhill Scientific w Denver USA.

gabinety cukrowa logo
lek. med.

Maria Szałkowska

pediatra, reumatolog

Doświadczony, z ponad 40-letnim stażem, lekarz specjalista, zajmujący się diagnostyką oraz leczeniem schorzeń z zakresu reumatologii dziecięcej.

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny), Wydział Lekarski. Posiada specjalizację z pediatrii oraz specjalizację z reumatologii (2000r.).

Od początku aktywności zawodowej związana z Oddziałem Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii, początkowo Szpitala Dziecięcego przy ul. Wojciecha w Szczecinie, następnie w ramach Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego ZOZ ”Zdroje”, przy ul. Mącznej w Szczecinie.

Jest twórcą pełnej opieki reumatologicznej dla dzieci w zakresie leczenia szpitalnego. Jako pierwsza wprowadzała u pacjentów leczenie biologiczne. Lekarz z ogromnymi kompetencjami, popartymi latami pracy z dzieckiem chorym na schorzenia reumatologiczne. Posiada certyfikat umiejętności wykonywania badań ultrasonograficznych układu ruchu. Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Reumatologii.

dr n. med.

Justyna Szmit-Domagalska

pediatra, endokrynolog

Doświadczony, z 25-letnim stażem, lekarz specjalista, zajmujący się diagnostyką oraz leczeniem schorzeń z zakresu endokrynologii dziecięcej. Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny), Wydział Lekarski. Posiada specjalizację I i II stopnia z pediatrii, specjalizację z endokrynologii (2012r.) oraz z endokrynologii i diabetologii dziecięcej (2016r.). W 2017r. obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską: „Wpływ polimorfizmu d3 receptora hormonu wzrostu (d3GHR) na efekt terapeutyczny substytucji hormonalnej u dzieci z izolowanym deficytem hormonu wzrostu w regionie zachodniopomorskim”.

Od początku aktywności zawodowej związana z Kliniką Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku rozwojowego PUM SPSP 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie. Pracę kliniczną łączy z działalnością dydaktyczną i naukową. Jest autorem i współautorem prac naukowych, przedstawianych na konferencjach lub publikowanych w czasopismach medycznych polskich i zagranicznych. Jest członkiem towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne, Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.

lek.med Joanna-Świdzińska
lek. med.

Joanna Świdzińska

pediatra

Studia medyczne ukończyła z wyróżnieniem w 2015 roku na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Po odbyciu rocznego stażu podyplomowego, rozpoczęła rezydenturę z pediatrii w SPS ZOZ Zdroje w Oddziale Pediatrii, Gastroenterologii i Reumatologii Dziecięcej.

Egzamin specjalizacyjny zdała w 2023r. z wynikiem plasującym doktor w pierwszej dziesiątce, spośród ponad 200 zdających osób.

Ciekawa świata i swoich małych pacjentów, nieustanie pogłębiająca swoją wiedzę. Członkini Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

dr n. med.

Anna Żakowska-Żych

pediatra, nefrolog

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej (aktualnie Pomorski Uniwersytet Medyczny), którą ukończyła w 2005 roku. Początkowo związana zawodowo z Kliniką Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SPSK nr 1 w Szczecinie.

Egzamin specjalizacyjny z Pediatrii zdała w 2012 roku. Od tego czasu pracuje w SPS ZOZ Zdroje, aktualnie w Klinice Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć.

W 2015 roku uzyskała tytuł dr n. med. z zakresu nefrologii dziecięcej.

Od 2017 roku posiada specjalizację z Nefrologii Dziecięcej. Na co dzień zajmuję się pacjentami z zakażeniami układu moczowego, wadami układu moczowego, zaburzeniami mikcji takimi jak częstomocz, moczenie dzienne i nocne, nadciśnieniem tętniczym oraz kłębuszkowymi zapaleniami nerek.

lek. med.

Sebastian Woźniak

pediatra, hematolog, onkolog dziecięcy

Pan Doktor Sebastian Woźniak jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Wydział Lekarski (1992-1998). Szkolenie specjalizacyjne odbył w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Szczecinie (1998-1999).

Studium doktoranckie odbył w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SPSK Nr 1 w 2000r.

W 2005-2006 odbył praktykę pediatryczną w Oddziale Dziecięcym w St. Mary’s Hospital w Newport na Isle of Wight 2005-2006. Specjalizację z pediatrii uzyskał w 2009r., z onkologii i hematologii dziecięcej 2015r.

Od października 2000r związany z Kliniką Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej SPSK Nr 1 w Szczecinie, następnie od czerwca 2017r z Kliniką Pediatrii, Onkologii i Immunologii Dziecięcej SPSK Nr 1. Od 2015 r pracuje w Zachodniopomorskim Hospicjum dla Dzieci, od 2023r jako kierownik medyczny placówki. Konsultant medyczny w Fundacji Mam Marzenie.

Dwukrotnie wyróżniony został Odznaką Honorową Gryfa Pomorskiego, a w 2017r. uzyskał tytuł pediatry roku w konkursie Hipokrates.

Współpracował z Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty, jako twórca programów edukacyjnych dla rodziców, dotyczących zdrowia dzieci.

gabinety cukrowa logo
dr n. med.

Joanna Goral

pediatra, neurolog
Dr n. med. Joanna Góral  ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, Wydział Lekarski w 1992r.


Od 1994r. pracowała w Oddziale Niemowlęcym Kliniki Pediatrii SPSK-1 w Szczecinie.


Tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii uzyskała w trybie dwustopniowym: I stopień – 2000r., oraz II stopień – 2006r.


W 2006r. uzyskała również tytuł naukowy – doktora nauk medycznych.


Tytuł specjalisty z neurologii dziecięcej zdobyła w listopadzie 2016r. pracując na Oddziale Neurologii Wieku Rozwojowego i Pediatrii SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie.


Dr n. med. Joanna Goral na co dzień zajmuje się chorobami z zakresu neurologii dziecięcej.

Radiologia

dr n. med.

Ewa Gabrysz-Trybek

specjalista radiolog

Studia medyczne ukończyła w 2005 roku na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Po odbyciu rocznego stażu podyplomowego, rozpoczęła rezydenturę w SPSK nr 1 w Szczecinie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej, prowadząc jednocześnie zajęcia dydaktyczne ze studentami Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Specjalizację w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej ukończyła w 2014 roku, po zakończeniu której kontynuuje pracę w SPSK nr 1 w Szczecinie. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2019 roku.

Współautorka publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce obrazowej dzieci i dorosłych, w szczególności chorób onkologicznych. Poszerzając swoją wiedzę i umiejętności, bierze udział w wielu kursach, kongresach oraz zjazdach naukowych.

lek. med.

Małgorzata Rutkowska

specjalista radiolog

Studia medyczne ukończyła w 2005 roku na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

Po odbyciu rocznego stażu podyplomowego rozpoczęła rezydenturę z radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowe Wojewódzkiego SPWSZ w Szczecinie.

W latach 2011-2018 pracowała w Zakładzie Radiologii Szpitala Dziecięcego przy ul. Wojciecha w Szczecinie , gdzie zdobywała wiedzę w zakresie radiologii pediatrycznej.

Specjalizację z Radiologii ukończyła w 2014 roku. Od 2016 pracuje w Klinice Patologii Noworodka SPSK nr 2 w Szczecinie oraz Zakładzie Radiologii SPSZOZ Zdroje w Szczecinie, gdzie zajmuje się głównie diagnostyka pacjentów pediatrycznych.

Pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach i warsztatach radiologicznych.

Scroll to Top