pregnant, mom, pregnancy-2521089.jpg

Badania Prenatalne
III trymestr

Badania prenatalne w III trymestrze są ważnymi badaniami uzupełniającymi. Celem badań prenatalnych w III trymestrze jest powtórna ocena narządów płodu pod kątem występowania wad wrodzonych.

BADANIE PRENATALNE III TRYMESTRU: około 30 tygodnia ciąży

Badanie ultrasonograficzne w III trymestrze – umożliwia ponowną szczegółową ocenę anatomii płodu i wykrycie części nieprawidłowości w budowie dziecka, które były niewidoczne na wcześniejszym etapie lub pojawiły się dopiero w drugiej połowie ciąży. Tło takich zmian oprócz przyczyn genetycznych lub rozwojowych może być wynikiem infekcji lub zaburzeń naczyniowych.

W przypadkach, w których we wcześniejszych badaniach wykryto nieprawidłowości np. nieprawidłową pracę zastawek serca, poszerzenia układu komorowego mózgu czy miedniczek nerkowych, oceniamy progresję zmian. Jest to także okres oceny tempa wzrastania, wpływu nadciśnienia czy cukrzycy w ciąży.

DODATKOWE BADANIA Z KRWI​
MARKERY RYZYKA PREEKLAMPSJI I ZAHAMOWANIA WZRASTANIA – PE/ IUGR

Diagnostyka zahamowania wzrastania i stanu przedrzucawkowego jest złożona i składają się na nią badanie ultrasonograficzne, pomiar ciśnienia tętniczego oraz badania biochemiczne. Od niedawna diagnostykę biochemiczną stanu przedrzucawkowego w badaniach prenatalnych uzupełnia się również badaniem dwóch ważnych markerów: PLGF i sFLT1.

Jak się przygotować.

Co warto ze sobą zabrać.

Badania ultrasonograficzne w trzecim trymestrze nie wymagają szczególnego przygotowania.

Nie trzeba być na czczo.

Na badanie należy zabrać kartę ciąży.

W przypadku gdy badanie prenatalne III trymestru jest pierwszym badaniem w Gabinety Cukrowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka należy na badanie przyjść z wynikami badań prenatalnych I i II trymestru oraz dowodem osobistym.

Scroll to Top