pregnant, pregnancy, stomach-1910302.jpg

Badania Prenatalne
II trymestr

Przesiewowe badania prenatalne w II trymestrze ciąży służą przede wszystkim ocenie narządów wewnętrznych płodu. Badania mają na celu także ponowne sprawdzenie czy u dziecka nie występują charakterystyczne dla wad genetycznych elementy budowy, m.in. w zespole Downa, Edwardsa i Patau.

BADANIA PRENATALNE 2 TRYMESTRU: 20-23 tydzień ciąży

Badanie ultrasonograficzne w II trymestrze – pomiędzy 20 – 23. tygodniem ciąży – umożliwia zwykle szczegółową ocenę anatomii płodu i wykrycie znacznej części ewentualnych nieprawidłowości w budowie dziecka (przede wszystkim wad serca, układu nerwowego, pokarmowego, moczowego, kości).

Wykryte na tym etapie markery genetyczne chorób chromosomalnych mogą ponownie wpłynąć na ryzyko urodzenia chorego dziecka, w takim przypadku mogą zaistnieć wskazania do wykonania badań dodatkowych – obrazowych i diagnostyki inwazyjnej.

Ocena szyjki macicy ponownie odzwierciedla ryzyko porodu przedwczesnego.

DODATKOWE BADANIA
Z KRWI
BADANIE WOLNEGO PŁODOWEGO DNA - ffDNA WE KRWI MATKI

we krwi matki. Jest to aktualnie najczulsze badanie wykrywające podwyższone ryzyko aberracji chromosomalnych (np. dla Zespołu Downa ponad 99%). Szczególnie polecamy ten test Państwa uwadze. Ze szczegółowymi informacjami na ten temat można zapoznać się w recepcji albo na naszej stronie internetowej.

MARKERY RYZYKA PREEKLAMPSJI I ZAHAMOWANIA WZRASTANIA – PE/ IUGR

Diagnostyka zahamowania wzrastania i stanu przedrzucawkowego jest złożona i składają się na nią badanie ultrasonograficzne, pomiar ciśnienia tętniczego oraz badania biochemiczne. Od niedawna diagnostykę biochemiczną stanu przedrzucawkowego w badaniach prenatalnych uzupełnia się również badaniem dwóch ważnych markerów: PLGF i sFLT1.

Jak się przygotować.

Co warto ze sobą zabrać.

Do przesiewowych badań prenatalnych nie trzeba się szczególnie przygotowywać.

Nie trzeba być na czczo.

Jeżeli będzie to pierwsza wizyta w Gabinety Cukrowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka poza książeczką ciąży trzeba ze sobą zabrać wyniki przesiewowych badań prenatalnych z I trymestru i dowód osobisty.

Scroll to Top