nfz

NFZ

Z dniem 02 kwietnia 2024r. Gabinety Cukrowa Sp. z o.o. udzialająca świadczeń medycznych w ramach Gabinety Cukrowa Centrum Zdrowia Kobiety I Dziecka w Szczecinie zawarła z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programy zdrowotne w zakresie: profilaktyczne programy zdrowotne: badania prenatalne, część położniczo – ginekologiczna.

W ramach NFZ Gabinety Cukrowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka wykonuje wyłącznie badania
prenatalne USG I i II trymestr wraz z odpowiednimi badaniami biochemicznymi i kalkulacją ryzyka
występowania najczęstszych aberracji chromosomalnych.

Pacjentkom ze wskazaniami wykonywane są także odpowiednie badania inwazyjne.

Świadczenia na NFZ udzielane są wyłacznie przy zaistnieniu co najmniej jednego z niżej wskazanych kryteriów kwalifikacji:
1
wiek od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie począwszy od roku kalendarzowego, w którym kończy 35 lat)

2

wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka

3

stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka

4

stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową

5

stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu

Świadczenia udzielane w ramach umowy z NFZ realizowane są wyłącznie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ginekologa-położnika. 

Honorwane są skierowania z gabinetów prywatnych.

Scroll to Top